กระดานข่าวของภาควิชาฟิสิกส์ราชมงคล
เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้, ถาม-ตอบปัญหา, แนะนำ, ประกาศ

"; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo "
[ ภาควิชาฟิสิกส์ | กลับหน้าหลักเวปบอร์ด | ตั้งกระทู้ใหม่ ] [ ลบคำถาม - คำตอบ ]
จํานวนคำถามทั้งหมด $All_Q คำถามค้นหาคำถาม "; echo " "; echo ""; echo "
"; // แสดงหัวข้อต่างๆ ของตารางแสดงกระทู้ echo ""; echo "\n"; echo "
"; echo ""; echo ""; echo "\n"; echo "\n"; echo "\n"; echo "\n"; echo "\n"; echo "\n\n"; for ($i=$start ; $i<$All_Q ; $i++) { if($i<$stop){ // แยกข้อมูลในแต่ละบรรทัด ออกเป็นฟิลด์ย่อย $split = explode("|X|",$question[$i]); $numQuestion = $split[0]; // หมายเลขคำถามที่ไม่มีเลข ศูนย์ นำหน้า $Question = $split[1]; //คำถาม $Name = $split[2]; //ผู้ถาม $Date = trim($split[3]); //วันที่ถาม // เพิ่มเลข ศูนย์ หน้าหมายเลขคำถาม $No = Addzero($split[0]); // วนลูปอ่านข้อมูล ของคำตอบ แล้วหาจำนวนคำตอบทั้งหมด $fileReply = "./data/R$numQuestion.txt"; $countR=0; // เป็นตัวบอกว่ามีจำนวนคนตอบกี่คน if(file_exists($fileReply)) { $Reply = file($fileReply); for ($j=0 ; $j=10) ? "" : ""; } else { $icon = ($Date==$mdate) ? "" : ""; } // แสดงคำถาม echo "\n"; echo "\n"; echo "\n"; echo "\n"; echo "\n"; if($countR!=0){ echo "\n"; }else { echo "\n"; } echo "\n\n"; } // end if } // end for // ปิดตารางแสดงผลกระทู้ echo "
คำถามที่คำถามผู้ถาม [วันที่ถาม]เข้าชมตอบ [วันที่ตอบ]
$icon $No$Question $Name [$Date] $Visitor $countR [$ReplyDate] $countR
\n"; echo "
\n"; $rt = $All_Q%$list_page; if($rt!=0) { $totalpage = floor($All_Q/$list_page)+1; } else { $totalpage = floor($All_Q/$list_page); } echo "\n\n"; echo "
\n"; echo " = คำถามใหม่ \n"; echo " = คำถามที่ยังไม่มีคนตอบ \n"; echo " = คำถามที่ถูกตอบแล้ว \n"; echo " = คำถามสุดฮอต \n"; echo "
\n"; // สร้าง link เพื่อไปหน้าก่อน-หน้าถัดไป if($page>1 && $page<=$totalpage) { $prevpage = $page-1; echo "[หน้าก่อน = $prevpage] \n"; } echo "กำลังแสดงหน้าที่ $page/$totalpage\n"; if($page!=$totalpage) { $nextpage = $page+1; echo " [หน้าถัดไป = $nextpage]\n"; } echo "
[ "; // วนลูปแสดงเลขหน้าทั้งหมด for($i=1 ; $i<$page ; $i++) { echo "$i \n"; } echo "$page \n"; for($i=$page+1 ; $i<=$totalpage ; $i++) { echo "$i\n"; } echo " ]
\n\n"; } // ถ้าไม่มีไฟล์ หัวข้อคำถาม ให้ทำตามนี้ else { echo ""; // ปิดตารางของข้อความ [ ตั้งกระทู้ใหม่ | กลับหน้าแรก ] ที่อยู่ในแทก html echo "

\n"; echo "

ยังไม่มีใครตั้งคำถามเลยครับ

\n"; echo "


\n\n"; } ?>
[ ตั้งกระทู้ใหม่ ]

[ ภาควิชาฟิสิกส์]

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยมกระดานฟิสิกส์ราชมงคล